Verdanafri Verdana

Verdana

De kunde väl i alla fall valt ett mer … ehhh … logiskt typsnitt!