Uppsala Clinical Research (UCR)

Uppsala Clinical Research (UCR)

UI och visuell design

Uppsala Clinical Research Center (UCR) arbetar med klinisk forskning, klinisk prövning och kvalitetsutveckling. Företaget erbjuder service för genomförande av kliniska studier, biobankning, lab-analyser och kvalitetsuppföljning inom hälso- och sjukvård.

UCR har ett system där vårdpersonal kan registrera patientdata som sedan ska kunna följas upp och generera statistik och resultatmätning. Jag har i projektet haft övergripande ansvar för ny visuell design av gränssnittet i systemet. Detta inkluderar allt ifrån navigeringslösningar och flöden till färger, form och struktur. En viktig del i arbetet är att underlätta för stressad vårdpersonal att enkelt och överskådligt kunna mata in viktig data. Stor fokus på just enkelhet och tydlighet men också att systemet ska kännas mänskligt och ge stöd vid behov. I det avseendet ingick också arbete med tonalitet, copy (skrivande av texter) och ett informerande ikonsystem.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!