Telenor

Telenor

UX och visuell design

Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag drygt 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 645 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder.

Jag arbetade i nästan två år med en rad olika projekt inom Telenor med fokus på förändring och förbättring. Tillsammans med AD, UX-team och andra nyckelpersoner på Telenor har jag jobbat med att ta fram ny navigering, förbättrat köpflöde, kundservice-guider och en helt ny action-orienterad design. Arbetet har skett dels på wireframe-nivå men också via visuell design. Allt arbete är utifrån perspektivet mobile first och 100% responsivt. En hel del av mitt arbete har handlat om att ta fram koncept, förankra dessa i verskamheten — och sedan skissa vidare på dessa i form av wireframes och färdig design.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!