Sajt för PTK

Sajt för PTK

Gränssnitt, grafik & kod

PTK är en samverkansorganisation för 26 fackförbund som tillsammans representerar 750 000 privatanställda tjänstemän. I slutet av 2011 drogs ett projekt igång för att ta fram en ny sajt åt PTK. Projektgruppen utgjordes av mig, som grafisk formgivare och frilansande konsult, samt team från Ziggy Creative Colony och PTK. Jobbet bestod av att först ta fram ett koncept och sedan jobba vidare med innehållsinventering, tonalitet & varumärke, interaktionsdesign, grafisk form inklusive html och css, användningstester, tekniksäkring, lite mobilstrategi och designstöd under utvecklingsfasen. Vi tog fram ett helt nytt grafiskt utseende under min ledning. Sajten skulle inte vara responsiv, men när min del av arbetet egentligen var klart ändrade sig kunden och jag fick, under stor tidspress, ”klämma in” det efteråt – vilket var en kul utmaning. Sajten är byggd av Softronic, i EPi och lanserades i mitten av april 2013. PTK:s sajt hittas på www.ptk.se.

Rent konkret jobbade jag som gränssnittsutvecklare (inkluderat jobb med interaktionsdesign), grafiker och kodare för hela den responsiva sajten i html/css. Jag var huvudansvarig för form och agerade även designstöd till Softronic som byggde sajten i EPi. Fokus låg på enkel tydlig form och struktur – inkluderat analys och optimering av typografi för god läsbarhet. PTK ställde kravet att sajten måste fungera i så många enheter som möjligt (inkluderat äldre webbläsare). Därför lades betydande jobb ned på att sajten skulle fungera felfritt överallt. På detta följde en gedigen dokumentation samt leverans av ytterligare grafiska element. Utvecklingen skedde med slutanvändarna, och deras upplevelse, i fokus – vilket säkrades genom användningstester.

Vi är mycket nöjda och glada över vårt samarbete och resultatet.”Kunden (PTK)

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!