Nyhetskanalen

Nyhetskanalen

Ansiktslyft och anpassning

För några år sedan fick Nyhetskanalen ett ansiktslyft via en ny mobilsajt. Mycket jobb lades ned för att skapa bättre struktur och läsvänlighet. Vidare anpassades form, struktur och teknisk lösning för att ligga mer i linje med TV4:s övriga mobilsajter från Mobilab — med mig som ansvarig över den grafiska formgivningen. Ansvaret för den tekniska plattformen hade Anton Lindqvist.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!